Firemní sport - Hospodářské noviny

08.12.2012 10:25

Firemní sport  - Hospodářské noviny

  Firemní sport jako forma pozitivní motivace zaměstnanců a úpěšná forma business networkingu se stále více stává součástí businessu a firemního managementu v České republice.

Jsou čeští zaměstnanci a manažeři sportovci?

Češi vždy patřili a věřím, že vždy patřit budou mezi sportovní národy. Navíc péče o vlastní zdraví a pravidelný pohyb je stále častější téma českých manažerů a zaměstnanců obecněJe pozitivní, že přibývá firem, které sport nevnímají pouze jako volnočasovou aktivitu, ale umí pozitivní vliv a atmosféru sportu využít pro rozvoj firmy. Sport zcela jednoduchou a účinnou formou nabízí to, co řada firem u svých zaměstnanců hledá: nadšení, týmovou spolupráci, vytrvalost, reprezentaci loga, spontánní aktivitu a další sportovní hodnoty přenositelné do firemního prostředí.
Firmy své zaměstnance ve sportovních aktivitách podporují i s cílem rozvoje vlastní firemní kultury ve sportovním duchu fair play. Existuje tedy dostatek impulsů i  ve firemním světě, aby Češi byli sportovním národem i v budoucnu.
 Zúčastňují se zaměstanci rádi akcí pořádaných pro více firem najednou? Je pro ně opravdu motivující reprezentvoat svou firmu?
Sami zaměstnanci  mají o účast na Český sportovních firemních hrách velký zájem. Někteří si účast na Českých sportovních firemních hrách dokonce sami platí a berou si na akci dovolenou. Ale stále více firem naopak své zaměstnance k reprezentaci jejich loga motivuje a managementy mají zájem, aby i u nich ve firmě vznikla pozitivní nálada v duchu příprav pro sportovní setkání s obchodními partnery nebo sportovní klání s konkurencí. České sportovní firemní hry nabízí účastníkům velmi atraktivní sportovní program trvající dva dny obsahující desítky turnajů a disciplín. Velmi živé jsou také dva společenské večery, které podtrhují kouzlo setkání firemních týmů ze všech oblastí České republiky a různých typů společností. Po celou dobu her jsou s námi také ambasadoři her z řad českých sportovních reprezentantů. Dvoudenní velmi osobní setkání s českou sportovní špičkou je pro řadu účastníků motivující ale především silný osobní zážitek, který prožijí díky své firmě, i tyto momenty budují pozitivní vztahy.
Právě na základě vnímání silného zájmu a pozitivních zkušeností s firemním sportem byla v roce 2010 založena Asociace firemních sportů, která pod záštitou Ministerstva zdravotnictví organizuje řadu mezifiremních soutěží a pozitivně ovlivňuje firemní kultury směrem k týmové atmosféře, nadšení k reprezentaci své firmy a hodnotám FAIR PLAY BUSINESS v České republice.
 
Jaké sporty, na té "firemní úrovni" jsou podle Vašich zkušeností mezi zaměstnanci nejoblíbenější?
Jsou to běh, horské kolo (MTB) a golf. Právě proto, že se jedná o "firemní" úroveň tak vítězí individuální sporty, kde si trénink můžete upravit svým vlastním  časovým možnostem. Na základě  výsledku průzkumu mezi firemními sportovci, kde se tyto tři sporty objevily  jako nejrozšířenější, jsme pro rok 2013 připravili soutěž pro jednotlivce a firemní štafety Golf&Bike&Run.

Když jsem pročítala Vaše stránky, napadlo mě, že pokud firma cíleně a dlouhodobě podporuje sportování svých zaměstnanců, funguje to vlastně jako takový permanentní teambuilding.
Rozhodně. Od roku 1999 jsem v kontaktu s řadou firem, které s námi spolupracují na budování týmové firemní kultury, rozvoji a motivaci zaměstnanců. V rámci společenské odpovědnosti firem se v posledních pěti letech stala velmi aktuální také oblast firemního zdraví a podpory zdravého životního stylu zaměstnanců. V roce 2009 jsme začali pracovat na celorepublikovém setkání těchto aktivních firem právě pod hlavičkou akce České sportovní firemní hry. Ukázalo se, že sport má také obrovskou sílu v oblasti business networkingu a v rámci těchto aktivit začali vznikat spontánní mezifiremní spojení a obchodní kontakty. V roce 2010 jsme se rozhodli dát těmto aktivitám pevnou platformu a založili jsme Asociaci firemních sportů. Firmy a její zaměstnanci prožívají přípravy na hry celoročně a navíc probíhají  v rámci aktivit Asociace firemních sportů i celoroční soutěže jako například Business Run Charity, o to která firma skrze své zaměstnance naběhá za rok nejvíce kilometrů a tím také nejvíce přispěje na charitu (1km = 1 Kč). Firemní sport tímto způsobem dokáže mobilizovat firmu napříč organizační strukturou i regionálním dělením.
 
Jaké hlavní přínosy vidíte v tom, že firma začne podporovat sport?
Především atraktivní způsob zviditelnění své činnosti a mobilizaci zaměstnanců ke spontánní reprezentaci své firmy.
Firemní kultura získá sportovního ducha. Zvýšení sportovních aktivity má vedle preventivních a zdravotních efektů pozitivní přínos také v sociální rovině a mezifiremních vztazích.
Úspěšné a společensky odpovědné firmy se stále více soustředí na aktivní zapojení svých vlastních zaměstnanců a jejich rodin do  aktivit spojených se zdravým pohybem, které mají pro firmu i marketingový přínos a spojují tak několik efektů a zároveň.
Za dvouletou existenci Asociace firemních sportů máme celou řadu konkrétních příkladů úspěšných obchodních kontaktů a propojení, které vznikly právě díky firemnímu sportu. Přínosy pro firmu jsou tedy jak interní tak i pro externí PR, marketing a obchod firmy.
Radíte firmám  i se sestavením jakési "sportovní strategie?" Jak taková "strategie" obvykle vypadá?  Mám na mysli rozdílu mezi: "sportuje pár zaměstnanců-kamarádů ve volném čase" x "sportuje celá firma".
Firmy společně s rozhodnutím o vstupu do Asociace firemních sportů  často také zahajují nové programy v oblasti firemního zdraví nebo tím oživí systém benefitů a vzdělávání pro zaměstnance.  Spolupracujeme s managementy na zařazení firemního sportu do chodu firmy  pomocí různých nástrojů interního marketingu. Velmi nás těší i trend propojovat s oblastí firemního sportu také vzdělávání  a motivaci zaměstnanců. Organizujeme pro firmy a jejich týmy motivační přednášky českých reprezentantů a trenérů. I já osobně využívám zkušenosti z vrcholového sportu z oblasti koučinku a mentálního tréninku v rámci rozvoje a přípravy manažerů a obchodních týmů řady firem. 
Na co se tedy musí připravit firma, která chce začít cíleně podporovat sport, kolik ji to bude třeba stát, jak to musí se zaměstnanci dohodnout a jakou část iniciativy nechat na nich (prosté nařízení "shora" od šéfa asi nebude úplně fungovat), jak často se mají sportovní akce odehrávat, aby to nebyla jen občasná záležitost apod. Najímají si třeba některé firmy profesionální trenéry, aby zaměstnanci měli lepší sportovní výsledky?

Členství v Asociaci firemních sportů je pro firmy administrativně i finančně velmi jednoduché. Vstupní poplatek je pro firmu 10 ti. Kč, na základě kterých mohou všichni zaměstnanci čerpat s tím spojené benefity a firma se stává členem AFS a získává všechny tomu odpovídající bonusy a přínosy.
V rovině čísel jsme si dali za cíl k 100. výročí vzniku republiky v roce 2018 sdružovat 100 aktivních firem s celkovým počtem nejméně 100 000 zaměstnanců - firemních sportovců. Vybudovali jsme pevný kalendář akcí, který udržuje pozitivní atmosféru firemního sportu celoročně. Asociace firemních sportů spolupracuje s několika trenéry, kteří připravují firmy a jejich zaměstnance v různých disciplínách. Zvýšení kondice je však pouze jedním s cílů.  Běžecká škola Miloše Škorpila připravuje ve spolupráci s Asociací firemních sportů řadu firemních týmů i jednotlivců na běžecké závody a maratony. Většina firem však kvituje především podporu týmové a sportovní atmosféry mezi zaměstnanci, kteří se vzájemně podporují a hecují, aby ve společném tréninku vytrvali.
Jak probíhají mezifiremní sportovní hry, které Vaše sdružení pořádá? Co musí splnit firma, která se chce přihlásit? V jakých disciplínách se soutěží?
 
České sportovní firemní hry jsou přístupné všem firmám a dokonce i jednotlivcům, kteří se chtějí účastnit a reprezentovat svou firmu. Soutěží se plné dva dny doslova ve dne v noci. Pro účastníky jsou připraveny turnaje a disciplíny všech základních sportů včetně několika alternativních a menšinových sportů. Každý rok zařazujeme i takzvané ukázkové sporty. Loni například nový sport Kin-ball. Na hrách je skvělé sledovat jak finanční ředitel bojuje za svou firmu v tenisovém turnaji, chlapy z výroby dělají maximum ve fotbalových zápasech  a dámy z účtárny válcují ve jménu svého firemního loga ostatní týmy v ping-pongu. Večer všichni společně slaví své úspěchy a velmi emotivně prožívají sounáležitost týmu ke své firmě a logu.  Velmi příjemným překvapením pro mne je akce Maminy Cup www.maminycup.cz , kam jsou svými zaměstnavateli zvány firemní maminky a zaměstnankyně na mateřské dovolené. Jejich aktivita během roku a atmosféra na akci samotné je naprosto skvělá  a i ony hájí barvy své firmy naplno.
 
Pomáhají tyto akce navazovat i obchodní vztahy, nebo usnadňují jejich navazování? Vy jako vnější pozorovatel - co vám na těchto hrách přijde nejzajímavější, co na sebe lidé a firmy během sportování - třeba nevědomky - prozrazují?
Business Networking je na platformě sportu velmi účelný a zároveň lidsky příjemný díky pohodové sportovní atmosféře. Často se na našich akcích objevuje heslo: Business is Sport. Myslím, že obě tyto oblasti lidské činnosti mají hodně společného. Pro úspěch v obou je nutná svědomitá příprava, tvrdá práce a mentalita vítěze. Myslím, že i proto si vrcholoví sportovci, kteří se účastní našich akcí tak dobře rozumí s firemními sportovci a manažery, pro které je výsledek také jasnou měřitelnou hodnotou jejich snažení. Při koučinku manažerů a sportovců často řešíme podobné osobní výzvy a trénink osobní mentality je velmi důležitý jak pro sportovce tak pro manažery a firemní týmy. Proto chování zaměstnanců a manažerů při sportu jistě odráží i styl jejich businessu. Je skvělé sledovat jak mentalita úspěchu a pozitivního myšlení dává řadě firemním týmům zkušenost jak by bylo dobré přistupovat i k vlastnímu businessu.

Hlavním cílem AFS je sdružovat úspěšné firmy, které podporují zdravý životní styl svých zaměstnanců a sport v České republice.

Naše činnost se orientuje jak na organizaci mezifiremních sportovních eventů, ale organizujeme i řadu interních firemních akcí v oblasti firemního sportu a firemního zdraví. Připravujeme přednášky, workshopy a semináře na téma firemního zdraví. Na pohyb a zdraví navazujeme v rovině firemních kultur myšlenkou FAIR PLAY BUSINESS. Stojíme si za názorem, že sport pozitivně ovlivňuje osobní i týmový charakter a věříme, že firmy se sportovní firemní kulturou mají blíže k fair play hodnotám i při své činnosti ve světě businessu.

Jak je to s podporou firemního sportu v zahraničí? Víte o nějakých zajímavých příkladech?

Firemní sport je v zahraničí daleko pevnější  a především  viditelnější součástí firemního života. Sport není v zahraniční vnímán pouze jako volnočasová aktivita zaměstnanců. Sport je pro firemní týmy prostředek získání společných pozitivních emocí a zážitků, ze kterých lze čerpat sílu při těžkých chvílích ve firmě. Zároveň podpora místního a regionálního sportu včetně zdravého pohybu vlastních zaměstnanců patří v podstatě ke slušnému chování všech firem.

V Německu je například registrováno přes 600 000 aktivních firemních sportovců.  Na Slovensku připravují již 16. ročník akce Slovenské firemní hry.

Velmi nás těší, že nás zahraniční organizace podporují a fandí k podobnému rozvoji v České republice. Je nám ctí, že zimní České sportovní firemní hry 2013 proběhnou jako součást Slovenských firemních her - open ve Vysokých Tatrách a setkají se tedy české a slovenské firemní týmy společně. 

Všechny zveme a budeme rádi, pokud český firemní sport a FAIR PLAY BUSINESS budete ve Vysokých Tatrách s námi reprezentovat i Vy. 

Mgr. Jiří Kastner, MBA 

- osobní kouč a trenér mentality

- zakladatel Asociace firemních sportů a organizátor akce České sportovní firemní hry © 2017, České sportovní firemní hry – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Akci České sportovní firemní hry organuizují AFS a společnost KASTY s.r.o.

Nahoru ↑